نوشته‌هایی با برچسب "30 قانون جهانی موفقیت"

30 قانون جهاني موفقيت 30 قانون جهاني موفقيت

30 قانون جهانی موفقیت. 1) قانون علت و معلول. هر چیز به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی، علت یا علت های به خصوصی وجود دارد، چه از آن ها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هر کاری را که بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آن که تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید و سپس عمل کنید. 2) قانون ذهن. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر می کنید. پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید. 3) قانون عینیت یافتن ذهنیات. دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون

قانون هاي جهاني موفقيت قانون هاي جهاني موفقيت

قانون علت و معلول. - هر چیزی به دلیلی رخ می دهد . برای هر علتی معلولی هست ، و برای هر معلولی، علت یا علت های بخصوصی و جود دارد ، چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید . چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد . در زندگی هر کاری را که بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آنکه :. الف : تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید . ب : همان کاری را بکنید که کسانی که در این راه موفق شده اند انجام داده اند. قانون انگیزه. - هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی ، خواسته ها و غرایز شما سر چشمه می گیرد . این کار ممکن است بصورت خود آگاه یا ناخود آگاه ان

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه