نوشته‌هایی با برچسب "چه کسانی موفق هستند"

مدیران موفق کسانی هستند که ... مدیران موفق کسانی هستند که ...

1- از رفتارهایی که شما را در سازمان عصبی معرفی می کند ، پرهیز کنید. 2- انتقامجو نباشید. 3- زمان پیاده سازی تصمیم گیری ها ، به اندازه اخذ تصمیمات ، مهم است. چون ممکن است اجرای یک نقشه خوب تجاری در زمان نامناسب با شکست روبه رو شود. 4- در مورد چیزی که نمی دانید ، به کسی اطلاعات اشتباه ندهید و از گفتن نمی دانم ، هراسی نداشته باشید. 5- با محول کردن مسئولیت به کارمندان مستعد و خلاق، زمینه رشد و خلاقیت آنان را فراهم کنید. 6- بدون تفکر و درنگ پاسخ ندهید. 7- نحوه چیدمان میز کارمندان و محل استقرار آنها را طوری انتخاب کنید که افراد فراموش نکنند در محل کا

مدیران موفق کسانی هستند که ... مدیران موفق کسانی هستند که ...

1- از رفتارهایی که شما را در سازمان عصبی معرفی می کند ، پرهیز کنید. 2- انتقامجو نباشید. 3- زمان پیاده سازی تصمیم گیری ها ، به اندازه اخذ تصمیمات ، مهم است. چون ممکن است اجرای یک نقشه خوب تجاری در زمان نامناسب با شکست روبه رو شود. 4- در مورد چیزی که نمی دانید ، به کسی اطلاعات اشتباه ندهید و از گفتن نمی دانم ، هراسی نداشته باشید. 5- با محول کردن مسئولیت به کارمندان مستعد و خلاق، زمینه رشد و خلاقیت آنان را فراهم کنید. 6- بدون تفکر و درنگ پاسخ ندهید. 7- نحوه چیدمان میز کارمندان و محل استقرار آنها را طوری انتخاب کنید که افراد فراموش نکنند در محل کا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه