نوشته‌هایی با برچسب "شرط شجاعت"

شرط شجاعت شرط شجاعت

شرط شجاعتشجاعت ( قسمت اول ). 1- اولین شرط شهامت ، باکی است. 2- آن کس که دل با جرئت را راهنمای خود کرد ، در پیش او هر تاریکی روشن باشد. 3- آدم ترسو اگر مجبور به شجاعت شو تهور و دیوانگی می کند. 4- اشخاص شجاع و با جرئت بیش از همه کس می توانند جوانمردی و فتوت داشته باشند. اصلاً طبیعت آنها این طور سرشته شده است. 5- اگر بر ناتوان خشمگین شوی دلیل بر این است که قوی نیستی . 6- اگر کسی را تحقیر کردی معنایش این است که خودت بی شخصیت هستی. 7- برق باش که بدرخشی و بسوزانی، نه شمع که بر فروزی و خود را بکاهی. 8- بی رفیق شجاع ، شجاعت ممکن نیست. 9- ترسوها بی رحم

شرط شجاعت شرط شجاعت

شرط شجاعتشجاعت ( قسمت اول ). 1- اولین شرط شهامت ، باکی است. 2- آن کس که دل با جرئت را راهنمای خود کرد ، در پیش او هر تاریکی روشن باشد. 3- آدم ترسو اگر مجبور به شجاعت شو تهور و دیوانگی می کند. 4- اشخاص شجاع و با جرئت بیش از همه کس می توانند جوانمردی و فتوت داشته باشند. اصلاً طبیعت آنها این طور سرشته شده است. 5- اگر بر ناتوان خشمگین شوی دلیل بر این است که قوی نیستی . 6- اگر کسی را تحقیر کردی معنایش این است که خودت بی شخصیت هستی. 7- برق باش که بدرخشی و بسوزانی، نه شمع که بر فروزی و خود را بکاهی. 8- بی رفیق شجاع ، شجاعت ممکن نیست. 9- ترسوها بی رحم

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه