نوشته‌هایی با برچسب "سخنان دکتر شریعتی"

سخنان دکتر علی شریعتی سخنان دکتر علی شریعتی

1- وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند، ولی قلبش سیاه میشود. دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است. 2- دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند. 3- اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است. 4- اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم . این زندگی من است. 5- وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را بستند. وقتی خواستم س

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه