نوشته‌هایی با برچسب "ثروتمند شوید"

ثروتمند شوید... ثروتمند شوید...

ثروتمند شوید. موفقیت ( قسمت ششم ). 1- برای این که ثروتمند شوید باید مخارجتان کمتر از درآمدتان باشد و باقیمانده را پس انداز کنید. 2- از طرفین معامله، آن که از خود اشتیاق بیشتری نشان می دهد امکان کمتری برای به دست آوردن بهترین قیمت دارد. 3- شما تنها در صورتی می توانید بهترین معامله را انجام دهید که بتوانید در صورت نامطلوب بودن قیمت ، از خیر معامله بگذرید. 4- مردم ذاتاً عادل هستند و حاضرند در مقابل لطفی که به آنها می کنید متقابلاً پاداش شما را بدهند. 5- در معامله ، با دادن امتیازات کوچک می توانید در عوض امتیازات بزرگتری به دست آورید. 6- میزان درآم

ثروتمند شوید... ثروتمند شوید...

ثروتمند شوید. موفقیت ( قسمت ششم ). 1- برای این که ثروتمند شوید باید مخارجتان کمتر از درآمدتان باشد و باقیمانده را پس انداز کنید. 2- از طرفین معامله، آن که از خود اشتیاق بیشتری نشان می دهد امکان کمتری برای به دست آوردن بهترین قیمت دارد. 3- شما تنها در صورتی می توانید بهترین معامله را انجام دهید که بتوانید در صورت نامطلوب بودن قیمت ، از خیر معامله بگذرید. 4- مردم ذاتاً عادل هستند و حاضرند در مقابل لطفی که به آنها می کنید متقابلاً پاداش شما را بدهند. 5- در معامله ، با دادن امتیازات کوچک می توانید در عوض امتیازات بزرگتری به دست آورید. 6- میزان درآم

به آسانی ثروتمند شوید به آسانی ثروتمند شوید

ثروتمندشدن. احتمالا شنیده اید که هر موجودی که بر روی زمین ساکن است برای او روزی خاصی وجود دارد و هر کس روزی مربوط به خودش را داردو می تواند از آن بهره ببرد. بدون شک تعیین کننده این روزی، پروردگاری است که تمامی عالم و خزینه های موجود در آن، از آن اوست. پروردگاری که قدرت برتر آفرینش است و به راستی او قادر و تواناست. قناعت. آنچه مهم است اینکه بدانیم و باور داشته باشیم که تعیین میزان و چگونگی روزی افراد، به مصلحت و حکمت خداوند متعال مربوط است. بی تردید خداوند دانا و حکیم است و بنابراین هر چه برای بندگانش قرار دهد، بر اساس مصلحت آنهاست و یا ممکن

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه