نوشته‌هایی با برچسب "آشنایی با زبان بدن"

 آشنایی با زبان بدن دلواپسان! آشنایی با زبان بدن دلواپسان!

آشنایی با زبان بدن دلواپسان!. هر روز افراد بسیاری را می‌بینیم که استرس زیادی را تحمل می‌کنند. آنها گاهی این استرس را به اطرافیان خود نیز منتقل می‌کنند. این آدم‌ها اسم‌شان دلواپسان است! در این شماره به کمک سیدعلی دربانی، کارشناس ارشد مشاور خانواده در مورد زبان بدن و شناخت این افراد برای‌تان می‌گوییم. تعریف دلواپسی و استرس. استرس حالتی است که شما در واکنش به فشار دنیاى بیرون (مدرسه، محیط کار، خانواده، دوستان و . . . ) یا دنیای درون (تمایل به موفقیت، میل به پذیرفته شدن و ترس . . . ) احساس مى‌کنید. به عبارت‌ دیگر به واکنش‌های فیزیکی‌، ذهنی

آشنایی با «زبان بدن» آشنایی با «زبان بدن»

حتماً این جمله را شنیده اید که «صدای عمل بلندتر از کلمات است. » این مسئله مخصوصاً در مورد «زبان بدن» صحت دارد. «زبان بدن» نوعی ابزار ارتباطی قدرتمند است که با استفاده از آن می توان دوست پیدا کرد و یا دیگران را به انجام کاری متقاعد نمود. آشنایی با «زبان بدن» به شما کمک می کند مسائلی مثل جذابیت، حقیقت، اعتمادبه نفس و شرم را تشخیص دهید. شما با دقت در حرکات طرف مقابل می توانید به حقایق زیادی دست یابید. در واقع تمام ما آگاهانه یا ناآگاهانه از «زبان بدن» استفاده می کنیم. برای آشنایی بیشتر با این زبان به موارد زیر توجه کنید:. ۱ تماس چشمی. اجتناب ا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه