راههای رسیدن به خوشبختی

برترین ارجمندی و شرف...

برترین ارجمندی و شرف. اندرزهای دینی ( قسمت بیست و سوم). 1. برترین ارجمندی و شرف ، کمال و ادب است . 2. خوی خوش از میوه های بوستان خرد است . 3. خردمندترین شما آن کسی است که فرمان خدا را بهتر می برد . 4. برترین نعمت ها ، خرد است . 5. اندیشه و رأی مرد به اندازه تجربه اوست . 6. خوش اخلاقی نیمی از دین است . 7. ریشه ی نادانی ، با مردم دشمنی کردن است . 8. بردبار، آقای دنیا و آخرت باشد . 9. ریشه ی تمام ناپاکی ها ، رشک بردن است . 10. جواب نامه ، مانند جواب سلام ، واجب است . خوی خوش از میوه های بوستان خرد است. 11. خشنودی پروردگار در خشنودی پدر

ادامه مطلب ...
بدترین چیزی که در دل ها جایگزین می شود...

بدترین چیزی که در دل ها جایگزین می شود. اندرزهای دینی ( قسمت بیست و چهارم). 1. بدترین چیزی که در دل جایگزین می شود کینه توزی است . 2. زیاد فکر و اندیشه کردن ، انسان را از گرفتاری ها برکنار می دارد . 3. انسان با احسان ، دل ها را تسخیر می کند . 4. به هر که خرد داده اند ، رستگاری یافته است. 5. نشانه ی نادانی ، خودپسندی است . 6. پوزش و عذرخواهی ، دلیل خردمندی است . 7. استوارترین پایه هر کار، خرد است . 8. غمی مانند غم قرض نیست و دردی مانند درد چشم نباشد . 9. هیچ پدری مالی بهتر از ادب خوب به فرزندش نداده است. 10. همنشینی با دوست خردمند ، زن

ادامه مطلب ...
بهترین کار ، پاکی نیت است

بهترین کار ، پاکی نیت استاندرزهای دینی ( قسمت بیست و پنجم ). 1. بهترین کار ، پاکی نیت است . 2. از خشم بپرهیز که اول آن دیوانگی و آخرش پشیمانی است . 3. سبب تباهی خرد ، خواهش های نفس است . 4. زیبایی مرد در فصاحت زبان اوست . 5. سخن را کوتاه کن تا از نکوهش در امان باشی . 6. خرد ، دوستی است پسندیده . 7. پاکدامنی ، شهوت را کم می کند . 8. وقتی که بدی کردی به نیکی آن را محو کن . 9. وقتی کسی به دیدار شما می آید او را گرامی دارید . 10. یاد خدا ، روشنایی خرد و زنده کننده نفوس و صیقلی دهنده سینه هاست . خوب صبر کردن ، پیش درآمد پیروزی است. 11. شت

ادامه مطلب ...
مشکلات و بیچارگی های خود را برای مردم تشریح مکن زیرا ....

مشکلات و بیچارگی های خود را برای مردم تشریح مکن زیرا . اندرزهای دینی ( قسمت بیست و ششم ). 1. مشکلات و بیچارگی های خود را برای مردم تشریح نکن که در نظر آنان کوچک و حقیر جلوه خواهی کرد . 2. کمتر قرض کن تا آزاد باشی . 3. بیشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست . 4. منتهی درجه ی خرد ، اقرار به نادانی است . 5. نشانه ی خرد خردمندان ، مدارا کردن با مردم است . 6. خدا تا وقتی که بنده به برادرش یاری می کند به او یاری می نماید . 7. آبادی دل ها در همنشینی با صاحبان خرد است . 8. اعتبار کار در فرجام آن است . 9. آفت زیرکی و هشیاری ، مکر و خدعه است . کسی

ادامه مطلب ...
از دو صفت بپرهیز...

از دو صفت بپرهیز. اندرزهای دینی ( قسمت بیست و نهم ). 1. از دو صفت بپرهیز، بی حوصلگی و تنبلی . زیرا اگر بی حوصله باشی بر هیچ حقی صبر نتوانی کرد و اگر تنبل باشی بر ادای هیچ حقی قادر نخواهی بود. 2. هر دردی را درمانی است، جز بداخلاقی که درمان ناپذیر است. صبور باش که صبوری ترازوی عقل و نشانه توفیق است. 3. پسندیده ترین چیزی که پدران برای فرزندان باز گذارند فرهنگ است. 4. وسیله فرمانروایی ، زیاد داشتن حوصله است. 5. اگر کوه ها به لرزه درآمدند، تو پابرجا و استوار باش. 6. با دنیا مدارا کن و حوادث روزگار را به خونسردی و سنگینی بپذیر تا بر مراد خود پ

ادامه مطلب ...
هر روز را با این جمله آغاز کنید ...

هر روز را با این جمله آغاز کنید . موفقیت ( قسمت چهاردهم ). 1- معیار اصلی کیفیتِ عملکرد شما به عنوان یک انسان ، میزان عزت نفس شماست. 2- گفتگوی درونی خود را کنترل کنید. همیشه با خودتان مثبت و قاطعانه حرف بزنید. 3- هر روز را با این جمله آغاز کنید: «می دانم امروز اتفاق خوبی برایم می افتد. » و خواهید دید که همین طور هم می شود. 4- با گفتن این جمله احساس خوشبینی را در خود تقویت کنید: «می دانم که در همه موقعیت های زندگی ام به نتیجه عالی خواهم رسید. ». 5- جهان عینی پیرامون شما همیشه بازتاب دنیای درون شماست که از افکار و احساساتتان ساخته شده است. 6- اح

ادامه مطلب ...
آیا واقعاً "موفقیت در کار" فرمولی دارد؟

آیا واقعاً "موفقیت در کار" فرمولی دارد؟ موفقیت ( قسمت پانزدهم). 1- فرمول. موفقیت در کار آسان است: کمی زودتر ازدیگران کار را شروع کنید، کمی سخت کوش تر از دیگران باشید و کمی دیرتر از دیگران محل کار خود را ترک کنید. 2- ذهن خود را مدام با تصاویر. سلامتی ، شادمانی و سعادت که آرزوی آن را دارید پرکنید. مؤدبانه بپرسید. مشتاقانه بپرسید. قاطعانه بپرسید. دوستانه بپرسید. صمیمانه بپرسید . کنجکاوانه بپرسید. و به یاد داشته باشید که آینده متعلق به آنهایی است که می پرسند. 3- موفقیت شغلی هنگامی آغاز می شود که دقیقاً مشخص کنید. شغل ایده آلتان چیست؟4- رؤیاها

ادامه مطلب ...
زندگی شما وقتی بهتر می شود که ...

زندگی شما وقتی بهتر می شود که . موفقیت ( قسمت شانزدهم ). 1- زندگی شما وقتی بهتر می شود که شما بهتر شوید. آنگاه پیشرفت شما نامحدود خواهد شد. 2- برای یک فرد موفق، تحصیل هرگز خاتمه نمی یابد. هر روز مطلب جدیدی یاد بگیرید. 3- هر روز یک ساعت از وقت خود را صرف مطالعه در حیطه کاری خود کنید . در این صورت هر هفته یک کتاب و هر سال پنجاه کتاب مطالعه خواهید کرد. 4- تا آنجا که برایتان امکان دارد دوره های آموزشی مفید را بگذرانید. مشتاقانه به دنبال سمینارها و کلاس های جدیدی باشید که می توانند به شما کمک کنند. 5- با تمرکز مداوم بر روی عملکرد خود و نتایج حا

ادامه مطلب ...
آینده متعلق به کیست...

آینده متعلق به کیست. موفقیت ( قسمت هفدهم ). 1- آینده متعلق به کسانی است که از رقابت دست نکشند. هرگز از بهتر شدن دست برندارید. 2- بزرگترین مانع بر سر راه «موفقیت» در حرفه تان ، آگاه نبودن از انتظاری است که دیگران از شما دارند . اطمینان حاصل کنید که در این مورد آگاهی کافی دارید. 3- «خوب بودن» به ندرت برای موفقیت کافی است. «عالی بودن» را معیار خود قرار دهید و از «متوسط بودن» پرهیز کنید. بدترین نوع استفاده از وقت این است که کاری را که ابداً لازم نیست به بهترین وجه انجام دهید. 4- دستمزد شما نسبت مستقیم دارد با این که کارتان چیست، چقدر آن را خوب

آینده از آن کیست

ادامه مطلب ...
رموز موفقیت در کار

رموز موفقیت در کارموفقیت ( قسمت هجدهم ). 1- از رئیستان بخواهید که شما را برای پیشرفت در کار راهنمایی کند و توصیه های او را به کار گیرید. 2- لباس هایتان را با دقت انتخاب کنید. طرز لباس پوشیدن باید در شما قدرت و توانایی ایجاد کند. 3- کبوتر با کبوتر ، باز با باز. مردم خواستار پیشرفت کسانی هستند که مانند خودشان لباس می پوشند. نسبت به سازمان و شغل خود تعهد کامل داشته باشید . افراد مسئولیت ناپذیر آینده خوبی ندارند. 4- متناسب با شغلی که می خواهید داشته باشید لباس بپوشید ، نه شغلی که در حال حاضر دارید. 5- طرز لباس پوشیدن شما از هر نظر باید مانند افر

رموز موفقیت رموز موفقیت در کار موفقیت کار

ادامه مطلب ...
برای موفقیت در کار باید ...

برای موفقیت در کار باید . موفقیت ( قسمت نوزدهم ). 1- در هر مرحله ای از کار که هستید از مشورت رویگردان نباشید . کسی را پیدا کنید که به شما توصیه های مفید کند و راهنمایی تان نماید. 2- احساسات خود را کنترل کنید. قبل از هر واکنشی، نفس عمیق بکشید و تا ده بشمارید. قبل از آن که واکنش نشان دهید، با سؤال کردن و گوش دادن دقیق به پاسخ ها به حقایق پی ببرید. 3- در گفتگو، کسی که سؤال می کند کنترل را در دست دارد . برای اداره کردن یک بحث از دیگران سؤال کنید. 4- هرگز تصور نکنید که همه چیز را می دانید ، سؤال کنید. 5- اگر شغل شما جلب نظر مشتری است، وظیفه واقعی

موفقیت کار

ادامه مطلب ...
هر قدر از دیگران پشتیبانی کنید...

هر قدر از دیگران پشتیبانی کنید. موفقیت ( قسمت نوزدهم). 1- «مدیریت» توانایی جلب حمایت دیگران است. هر قدر از دیگران بیشتر پشتیبانی کنید آنها نیز از شما بیشتر حمایت خواهند کرد. 2- هر قدر افراد بیشتری شما را دوست داشته باشند و به شما احترام بگذارند نفوذ شما بیشتر می شود و انگیزه بیشتری برای انجام کار پیدا می کنید. 3- هرچه دیگران را بیشتر دوست داشته باشید و از آنان حمایت کنید قدرت و نفوذ بیشتری پیدا می کنید. 4- هرچه خودتان را بیشتر دوست داشته باشید و بیشتر به خودتان احترام بگذارید دیگران را هم بیشتر دوست خواهید داشت و به آنها بیشتر احترام خواهید گذ

ادامه مطلب ...
زمان بندی عاملی ضروری در مذاکره است زیرا...

زمان بندی عاملی ضروری در مذاکره است زیرا. موفقیت ( قسمت بیست و یکم ). 1- زمان بندی عاملی ضروری در مذاکره است. وقت خود را برای ارائه مطالب لازم با دقت اندازه گیری و تقسیم کنید. 2- ذهن برای تجزیه و تحلیل نیاز به وقت دارد. هنگامی که ایده جدیدی را مطرح می کنید، به طرف مقابل زمانی برای فکر کردن درباره آن بدهید. 3- موفقیت شما تحت تأثیر کیفیت و کمیت ایده های جدیدی است که ارائه می دهید. 4- شما یک نابغه بالقوه هستید. تعداد ایده هایی که می توانید برای پیشرفت خود ارائه دهید حقیقتاً نامحدود است. 5- آزادی شما تنها به اندازه انتخاب ها و گزینه های مناسبی

ادامه مطلب ...
توصیه هایی برای مدیران و سرپرستان

1- در انجام کارها روی شیوه ای خاص تأکید نکنید. شاید کسی بتواند از مسیر کوتاه تر و بهتری شما را به مقصد برساند. 2- توجه داشته باشید دانش و تجربه، هیچ کدام به تنهایی رهگشا نیستند؛ مثل اکسیژن و هیدروژن که از ترکیب معینی از آنها هوای تنفس ما تأمین می شود، می توان با آمیختن دانش و تجربه ، راهکارهای حیاتی و استثنایی خلق کرد. 3- از هر فرصتی برای استخدام و به کارگیری افراد برجسته استفاده کنید. 4- به خاطر داشته باشید رعایت استانداردهای محیط کار در کارایی کارمندان مؤثر است. 5- با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید. 6- از

توصیه هایی برای مدیران

ادامه مطلب ...
مدیران باید بدانند که ...

1 - رعایت سلسله مراتب کاری را به مسئولین و سرپرستان گوشزد کنید. 2- برای آزمودن کارمندانتان، با آزمایش های فاقد ارزش و بی اساس، شخصیت آنان را زیر سؤال نبرید. 3- با شروع به موقع جلسات ، وقت شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید. 4- برای گیراتر شدن سخنان خود، همیشه چند عبارت کلیدی از بزرگان و افراد برجسته در ذهن داشته باشید و در موقع لزوم آنها را به کار ببرید. 5- در انجام کارها به سه نکته بیش از بقیه نکات توجه کنید : اعتماد به نفس ، اعتماد به نفس ، اعتماد به نفس . 6- انتقاد پذیر باشید. 7- با بی توجهی، تلاش و زحمات زیردستان را بی ارزش نکنید. 8- با وسوا

مدیران باید بدانند مدیران بدانند

ادامه مطلب ...
مدیران موفق کسانی هستند که ...

1- از رفتارهایی که شما را در سازمان عصبی معرفی می کند ، پرهیز کنید. 2- انتقامجو نباشید. 3- زمان پیاده سازی تصمیم گیری ها ، به اندازه اخذ تصمیمات ، مهم است. چون ممکن است اجرای یک نقشه خوب تجاری در زمان نامناسب با شکست روبه رو شود. 4- در مورد چیزی که نمی دانید ، به کسی اطلاعات اشتباه ندهید و از گفتن نمی دانم ، هراسی نداشته باشید. 5- با محول کردن مسئولیت به کارمندان مستعد و خلاق، زمینه رشد و خلاقیت آنان را فراهم کنید. 6- بدون تفکر و درنگ پاسخ ندهید. 7- نحوه چیدمان میز کارمندان و محل استقرار آنها را طوری انتخاب کنید که افراد فراموش نکنند در محل کا

مدیران موفق چه کسانی هستند مدیران چه کسانی هستند چه کسانی موفق هستند

ادامه مطلب ...
نقش مدیران

1- در کمک رسانی های مراسم خیریه پیشقدم باشید. 2- با درایت و زیرکی همیشه در کمین شکار فرصت های طلایی باشید. 3- صبر و حوصله را از مهمترین ارکان موفقیت تلقی کنید. 4- مسئولیت پذیر باشید. 5- به منظور اطلاع حاصل کردن از مطالب جدید علمی، در چند سایت اینترنتی مرتبط عضو شوید. 6- چند تکیه کلام اختصاصی و جالب برای خود انتخاب کنید!. 7- تفکر و تعمق قبل از پاسخگویی، از پیدا کردن چاره ای برای تغییر آنچه عنوان شده، آسان تر است. به هرکس فراخور فعالیت و بازده کاری اش پاداش دهید و با در نظر گرفتن پاداش های مساوی، حرکت افراد شایسته گروه را کُند نکنید. 8- وقتی می خ

ادامه مطلب ...
مدیران بدانند: تنبل ها فشار کاری دیگران را بیشتر می کنند...

1- به کارمندان ساعی و متعهد بگویید که چقدر برای سازمان مفید هستید و شما به آنها علاقه و اعتماد دارید. 2 - هنگام استخدام افراد، علاوه بر تست های مقرر شده، تست هایی انجام دهید که مطمئن شوید کسی را که به کار می گمارید ، تنبل نیست! زیرا افراد تنبل فشار کاری دیگران را بیشتر می کنند. 3- موقع دست دادن، دست افراد را محکم و صمیمانه بفشارید. 4 - وقتی عصبانی هستید، در باره دیگران تصمیم گیری نکنید. 5- همیشه وقت شناس باشید. برای حضور به موقع، می توانید از ترفند قدیمی 5 دقیقه جلو کشیدن ساعت استفاده کنید. 6- هرگز امید ارتقا را از زیردستان نگیرید، زیرا به طور

ادامه مطلب ...
از کارمندان خود به موقع قدردانی کنید...

1- با قدردانی به موقع از کارمندان، انرژی کاری آنان را افزایش دهید و حُسن خلاقیت را در آنان تقویت کنید. 2 - موقع حرف زدن با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه کنید و همیشه متبسم باشید. 3 - هرگز برای پیشبرد اهداف کاری خود، دیگران را با وعده های بی اساس فریب ندهید. 4 - سعی کنید اسامی کارمندان را به خاطر بسپارید و در حین صحبت کردن با آنان، نامشان را به زبان بیاورید. 5 - همواره به خاطر داشته باشید به کار بردن الفاظ مؤدبانه از اقتدار شما نمی کاهد. 6 - اشتباهات زیردستان را بیش از حد لازم به آنها گوشزد نکنید. 7 - امین و رازدار افراد باشید. 8 - روی اشتبا

ادامه مطلب ...
اگر می خواهید مدیر موفقی باشید...

1- در مصاحبه استخدامی افراد به سوابق کاری آنان توجه کنید و به خاطر داشته باشید کارمند موفق کارنامه ای پربار به همراه دارد. 2- انعطاف پذیر باشید. 3- بدون توهین به عقاید دیگران، با آنها مخالفت کنید. 4- سر قول خود بمانید. 5- در موقعیت های بحرانی برخود مسلط باشید و نگذارید زیردستان از اضطراب شما آگاه شوند. 6- برای حرف زدن، زیباترین و خوش آهنگ ترین الفاظ را انتخاب کنید. 7- خطر پذیر باشید. 8- نحوه استفاده از نرم افزارهای مرتبط با کار خود را بیاموزید. 9- برای ثبت ایده های درخشانی که ناگهان به ذهن می رسند، همیشه یک قلم و کاغذ به همراه داشته باشید. 10-

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه