راههای رسیدن به خوشبختی

مشکلات و بیچارگی های خود را برای مردم تشریح مکن زیرا ....

مشکلات و بیچارگی های خود را برای مردم تشریح مکن زیرا . اندرزهای دینی ( قسمت بیست و ششم ). 1. مشکلات و بیچارگی های خود را برای مردم تشریح نکن که در نظر آنان کوچک و حقیر جلوه خواهی کرد . 2. کمتر قرض کن تا آزاد باشی . 3. بیشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست . 4. منتهی درجه ی خرد ، اقرار به نادانی است . 5. نشانه ی خرد خردمندان ، مدارا کردن با مردم است . 6. خدا تا وقتی که بنده به برادرش یاری می کند به او یاری می نماید . 7. آبادی دل ها در همنشینی با صاحبان خرد است . 8. اعتبار کار در فرجام آن است . 9. آفت زیرکی و هشیاری ، مکر و خدعه است . کسی

ادامه مطلب ...
هر روز را با این جمله آغاز کنید ...

هر روز را با این جمله آغاز کنید . موفقیت ( قسمت چهاردهم ). 1- معیار اصلی کیفیتِ عملکرد شما به عنوان یک انسان ، میزان عزت نفس شماست. 2- گفتگوی درونی خود را کنترل کنید. همیشه با خودتان مثبت و قاطعانه حرف بزنید. 3- هر روز را با این جمله آغاز کنید: «می دانم امروز اتفاق خوبی برایم می افتد. » و خواهید دید که همین طور هم می شود. 4- با گفتن این جمله احساس خوشبینی را در خود تقویت کنید: «می دانم که در همه موقعیت های زندگی ام به نتیجه عالی خواهم رسید. ». 5- جهان عینی پیرامون شما همیشه بازتاب دنیای درون شماست که از افکار و احساساتتان ساخته شده است. 6- اح

ادامه مطلب ...
از دو صفت بپرهیز...

از دو صفت بپرهیز. اندرزهای دینی ( قسمت بیست و نهم ). 1. از دو صفت بپرهیز، بی حوصلگی و تنبلی . زیرا اگر بی حوصله باشی بر هیچ حقی صبر نتوانی کرد و اگر تنبل باشی بر ادای هیچ حقی قادر نخواهی بود. 2. هر دردی را درمانی است، جز بداخلاقی که درمان ناپذیر است. صبور باش که صبوری ترازوی عقل و نشانه توفیق است. 3. پسندیده ترین چیزی که پدران برای فرزندان باز گذارند فرهنگ است. 4. وسیله فرمانروایی ، زیاد داشتن حوصله است. 5. اگر کوه ها به لرزه درآمدند، تو پابرجا و استوار باش. 6. با دنیا مدارا کن و حوادث روزگار را به خونسردی و سنگینی بپذیر تا بر مراد خود پ

ادامه مطلب ...
آیا واقعاً "موفقیت در کار" فرمولی دارد؟

آیا واقعاً "موفقیت در کار" فرمولی دارد؟ موفقیت ( قسمت پانزدهم). 1- فرمول. موفقیت در کار آسان است: کمی زودتر ازدیگران کار را شروع کنید، کمی سخت کوش تر از دیگران باشید و کمی دیرتر از دیگران محل کار خود را ترک کنید. 2- ذهن خود را مدام با تصاویر. سلامتی ، شادمانی و سعادت که آرزوی آن را دارید پرکنید. مؤدبانه بپرسید. مشتاقانه بپرسید. قاطعانه بپرسید. دوستانه بپرسید. صمیمانه بپرسید . کنجکاوانه بپرسید. و به یاد داشته باشید که آینده متعلق به آنهایی است که می پرسند. 3- موفقیت شغلی هنگامی آغاز می شود که دقیقاً مشخص کنید. شغل ایده آلتان چیست؟4- رؤیاها

ادامه مطلب ...
زندگی شما وقتی بهتر می شود که ...

زندگی شما وقتی بهتر می شود که . موفقیت ( قسمت شانزدهم ). 1- زندگی شما وقتی بهتر می شود که شما بهتر شوید. آنگاه پیشرفت شما نامحدود خواهد شد. 2- برای یک فرد موفق، تحصیل هرگز خاتمه نمی یابد. هر روز مطلب جدیدی یاد بگیرید. 3- هر روز یک ساعت از وقت خود را صرف مطالعه در حیطه کاری خود کنید . در این صورت هر هفته یک کتاب و هر سال پنجاه کتاب مطالعه خواهید کرد. 4- تا آنجا که برایتان امکان دارد دوره های آموزشی مفید را بگذرانید. مشتاقانه به دنبال سمینارها و کلاس های جدیدی باشید که می توانند به شما کمک کنند. 5- با تمرکز مداوم بر روی عملکرد خود و نتایج حا

ادامه مطلب ...
برای موفقیت در کار باید ...

برای موفقیت در کار باید . موفقیت ( قسمت نوزدهم ). 1- در هر مرحله ای از کار که هستید از مشورت رویگردان نباشید . کسی را پیدا کنید که به شما توصیه های مفید کند و راهنمایی تان نماید. 2- احساسات خود را کنترل کنید. قبل از هر واکنشی، نفس عمیق بکشید و تا ده بشمارید. قبل از آن که واکنش نشان دهید، با سؤال کردن و گوش دادن دقیق به پاسخ ها به حقایق پی ببرید. 3- در گفتگو، کسی که سؤال می کند کنترل را در دست دارد . برای اداره کردن یک بحث از دیگران سؤال کنید. 4- هرگز تصور نکنید که همه چیز را می دانید ، سؤال کنید. 5- اگر شغل شما جلب نظر مشتری است، وظیفه واقعی

موفقیت کار

ادامه مطلب ...
حداقل شرط لازم برای موفقیت ...

حداقل شرط لازم برای موفقیت . موفقیت ( قسمت سیزدهم ). 1 - حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای یادگیری مداوم است. 2 - همیشه کارهای خود را بنویسید و آنها را طبقه بندی کنید ؛ سپس از مهمترین آنها شروع کنید. 3 - به طور مستمر روی رشد و نوسازی شخصیت خود کار کنید. 4 - از سلامت جسمانی خود به بهترین نحو مراقبت کنید. نیرو و نشاط برای موفقیت و خوشبختی ضروری است. 5 - در مورد تعیین هدف های خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش دستیابی به آنها انعطاف پذیر باشید. 6 - برای رسیدن به هر یک از هدف های خود مهلتی تعیین کنید. 7- هدف های غیر واقع بینانه وجود ن

ادامه مطلب ...
برای دستیابی به آنچه تاکنون به آن نرسیده اید...

برای دستیابی به آنچه تاکنون به آن نرسیده اید. موفقیت ( قسمت دوازدهم). 1 - برای دستیابی به آنچه تاکنون به آن نرسیده اید باید کسی شوید که تاکنون نبوده اید. 2 - زندگی هدفمند ، موجب از قوه به فعل در آمدن تمامی استعدادها و توانایی های شما می شود. 3 - عزت نفس داشته باشید و خوشبختی خودتان را مهمترین اصل زندگی تان قرار دهید. 4 - هدف شما باید شکوفا کردن استعدادهایتان و رسیدن به جایی باشد که توانایی آن را دارید. 5 - هنگامی که می دانید کسی یا چیزی برحق است آن را نادیده نگیرید. 6 - همواره به آن موجود خیلی خوبی که در درون شماست و او را می شناسید وفادار بمان

ادامه مطلب ...
گناه ...

گناه . اندرزهای دینی ( قسمت بیست و دوم ). 1. گناه ، لباس خواری روح است. 2. هر که تخم نیکی افشاند ، حاصل خوب بردارد و هرکه تخم بدی افشاند ، نتیجه ای جز پشیمانی نبرد. 3. به گدا چیزی بده، ولو آن که سوار بر اسب باشد . 4. جوانمردی آن است که برادران خود را از هر لغزش که از ایشان سرزده معذور داری و با آنان چنان معامله نکنی که از تو پوزش خواهند. 5. زیبایی چهره ،جمال برون است و خردمندی،جمال درون . 6. در عدل بکوش تا فرمان بدهی و بخشش کن تا گرامی شوی. 7. - کسی که مدح تو گوید به چیزی که در تو نیست، از او احتراز کن، که نیز ذَمّ تو کند به چیزی که در ت

گناه گناهکاران گناهکار

ادامه مطلب ...
برترین ارجمندی و شرف...

برترین ارجمندی و شرف. اندرزهای دینی ( قسمت بیست و سوم). 1. برترین ارجمندی و شرف ، کمال و ادب است . 2. خوی خوش از میوه های بوستان خرد است . 3. خردمندترین شما آن کسی است که فرمان خدا را بهتر می برد . 4. برترین نعمت ها ، خرد است . 5. اندیشه و رأی مرد به اندازه تجربه اوست . 6. خوش اخلاقی نیمی از دین است . 7. ریشه ی نادانی ، با مردم دشمنی کردن است . 8. بردبار، آقای دنیا و آخرت باشد . 9. ریشه ی تمام ناپاکی ها ، رشک بردن است . 10. جواب نامه ، مانند جواب سلام ، واجب است . خوی خوش از میوه های بوستان خرد است. 11. خشنودی پروردگار در خشنودی پدر

ادامه مطلب ...
بهترین کار ، پاکی نیت است

بهترین کار ، پاکی نیت استاندرزهای دینی ( قسمت بیست و پنجم ). 1. بهترین کار ، پاکی نیت است . 2. از خشم بپرهیز که اول آن دیوانگی و آخرش پشیمانی است . 3. سبب تباهی خرد ، خواهش های نفس است . 4. زیبایی مرد در فصاحت زبان اوست . 5. سخن را کوتاه کن تا از نکوهش در امان باشی . 6. خرد ، دوستی است پسندیده . 7. پاکدامنی ، شهوت را کم می کند . 8. وقتی که بدی کردی به نیکی آن را محو کن . 9. وقتی کسی به دیدار شما می آید او را گرامی دارید . 10. یاد خدا ، روشنایی خرد و زنده کننده نفوس و صیقلی دهنده سینه هاست . خوب صبر کردن ، پیش درآمد پیروزی است. 11. شت

ادامه مطلب ...
بدترین چیزی که در دل ها جایگزین می شود...

بدترین چیزی که در دل ها جایگزین می شود. اندرزهای دینی ( قسمت بیست و چهارم). 1. بدترین چیزی که در دل جایگزین می شود کینه توزی است . 2. زیاد فکر و اندیشه کردن ، انسان را از گرفتاری ها برکنار می دارد . 3. انسان با احسان ، دل ها را تسخیر می کند . 4. به هر که خرد داده اند ، رستگاری یافته است. 5. نشانه ی نادانی ، خودپسندی است . 6. پوزش و عذرخواهی ، دلیل خردمندی است . 7. استوارترین پایه هر کار، خرد است . 8. غمی مانند غم قرض نیست و دردی مانند درد چشم نباشد . 9. هیچ پدری مالی بهتر از ادب خوب به فرزندش نداده است. 10. همنشینی با دوست خردمند ، زن

ادامه مطلب ...
خوب بودن بسیار عالی است ...

خوب بودن بسیار عالی است . اندرزهای دینی ( قسمت بیستم ). 1. خوب بودن بسیار عالی است، اما نشان دادن خوبی دیگران عالی تر است. 2. حسادت صفتی است که دارنده آن بیشتر از دیگران رنج می برد. 3. هر کس با ستمگر همراهی کند و بداند که او ستمگر است ، مسلمان نیست. 4. حُسن خـُلق، نصف دین است . 5. هر که چاهی برای برادر و دوست خود بـِکـَند ، در آن فرو افتد . 6. حسد ، روح را کسل و دل را تیره می سازد . 7. دنیا قدر کسی را بیشتر داند که دنیا در نظرش قدر ندارد. 8. کسی که خود را بشناسد، خدای خود را می شناسد. 9. هرکس از خدا بترسد ترسش از مردم کمتر می شود. 10.

با تو بودن خوب است خوب بودن خوب است

ادامه مطلب ...
دو چیز است که جزای آن را در دنیا می دهند ...

دو چیز است که جزای آن را در دنیا می دهند . اندرزهای دینی ( قسمت بیست و یکم ). 1. دو چیز است که جزای آن را در دنیا می دهند : ظلم ، و بدرفتاری با پدر و مادر. 2. سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد. 3. خوشا به حال آن کس که باطنش نیکو و ظاهرش خوب است و شرش به دیگران نمی رسد. 4. هرکس که به درستی و حقیقت مسلمان شده باشد ، هرگز آنچه را که به خود نمی پسندد در حق دیگران روا نمی دارد . 5. جامه ای که بر پیکر دیگری بپوشانی، برایت پاینده تر از جامه ای است که خود آن را به تن

ادامه مطلب ...
معنی حقیقی شجاعت چیست؟

معنی حقیقی شجاعت چیست؟شجاعت ( قسمت سوم). 1 - معنی حقیقی شجاعت ، حُــّـریت و قوت قلب است . در مخاطرات نباید اضطراب و هیجان به شجاع دست دهد و هرچه قوت روح و لطافت قلب زیادت شود بر شجاعت می افزاید. 2 - مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراض کند خاموش بنشیند. 3 - نامداران جهان ، دلیرترین افرادند. 4 - نخستین شرطِ پیروزی ، دلیری است. 5 - همان طور که شجاعت مسری است، خیانت هم مسری است. 6 - شجاعت مانند عشق از امید تغذیه می کند. 7 - آن کس که شجاع است ،‌هرگز بیمی به دل راه ندهد . 8 - شجاعت به راستی زیر بنای همه صفات خوب است و سایر صفات نیک به آن

ادامه مطلب ...
سه خوی سبب بیچارگی مرد است...

اندرزهای دینی ( قسمت هجدهم ). 1. سه خوی سبب بیچارگی مرد است: تکبر، حرص و حسد. 2. توانگری بزرگتر و غنایِ اکبر، ناامیدی از آن چیزی است که در دست مردم است . 3. درعالم دو چیز از همه بهتر و زیباتر است: آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده از گناه. 4. چون دیدی زاهدی از مردم می گریزد، او را بجوی، و چون دیدی جویای مردم است از او بگریز. 5. بزرگترین مراتب حماقت ، زیاده روی در تحسین و توبیخ اس�� . 6. چون ناکسان زمامدار شوند، بزرگان و دانشمندان هلاک گردند. 7. بدترین مردم کسی است که مردم را دشمن دارد و مردم نیز او را دشمن دارند. 8. کسی که هر چه برای او می خ

ادامه مطلب ...
دلیر به چه کسی گویند؟

دلیر به چه کسی گویند؟شجاعت ( قسمت دوم ). 1- دلیر کسی را گویند که همه ی کار و کردار وی برخاسته از خرد و دانایی و برابر با عقل باشد. 2- شجاع بی مهارت و تدبیر، زود فریب می خورد. 3- دلیری جز به استقبال خطر رفتن نیست. 4- شجاعت مغلوب کننده ی کلیه سلاح هاست. 5- شجاعت بزرگترین معّرف انسانیت است. 6- شجاعت در آن نیست که انسان خطر نبیند ، بلکه در این است که خطر را ببیند و بر آن غلبه کند. 7- شجاعت پایه فضایل است ؛ کسی که شجاعت ندارد فضایل در او تکمیل نخواهد شد. 8- کسی شهامت دارد که ترس را بشناسد و آن را مغلوب خود سازد. 9- شهامت بزرگترین صفت است ؛ زیرا صفات

ادامه مطلب ...
موفقیت و خوشبختی هنگامی به دست می آید که ...

موفقیت و خوشبختی هنگامی به دست می آید که . موفقیت ( قسمت دهم ). 1 - موفقیت و خوشبختی هنگامی به دست می آید که کاری را که از انجام آن لذت می برید بی عیب و نقص انجام دهید. 2 - مرتب از خودتان بپرسید که مردم به چه نیاز دارند و چه می خواهند و شما چطور می توانید نیازها و خواسته های آنها را برآورده کنید. 3 - یادگیری دائمی و رشد مداوم فکری را جزئی از برنامه روزانه زندگی خود قرار دهید. 4 - تمرین و تکرار ، بهای به دست آوردن مهارت است. چیزی را که مدام و مرتب تکرار می کنید به صورت یک عادت جدید ذهنی و عملی در می آید. 5 - رشد فکری و احساس رضایت و خشنودی ، نت

ادامه مطلب ...
انسان پیشرو كسی است كه ...

موفقیت ( قسمت دوم ). 1- انسان پیشرو کسی است که در گفتارش عجله نشان ندهد و در کارش نشاط داشته باشد. 2- هر کس بتواند خویشتن را مغلوب کند ، مسلماً می تواند دیگران را مطیع خود سازد. 3- جوان می تواند به آنچه می خواهد برسد ، به شرط آن که دست از دامن تصمیم استوار برندارد. 4- شکست ها پله های نردبان موفقیت است کسی که از اولین شکست مأیوس می شود لیاقت توفیق ندارد. 5- موفقیت بهترین مبلـّغ انسان است. 6- پیروزی با کسانی است که بیش از دیگران پشتکار دارند. 7- انتظام و انضباط یک شرط عمده موفقیت است. 8- کاری که وظیفه و صمیمیت در آن دخالت دارد خلل پذیر نیست. 9- ی

ادامه مطلب ...
هر چیزی را که مرتباً تمرین کنید ....

هر چیزی را که مرتباً تمرین کنید . موفقیت ( قسمت چهارم). 1. هر چیزی را که مرتباً تمرین کنید تبدیل به یک عادت جدید می شود. 2. هر چه بیشتر تلاش کنید، بخت و اقبال بهتری پیدا می کنید. 3. شانس در واقع به هم پیوستن موقعیت و آمادگی است . علمکرد خوب ، نتیجه آمادگی کامل است که مراحل کسب آن اغلب از هفته ها، ماه ها و سال ها قبل آغاز می شود. 4. در هر حوزه ایموفق ترین افراد آنهایی هستند که همواره در مقایسه با افراد ناموفق وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کار می کنند. 5. هر چه بیشتر کار کنید کارایی بیشتری پیدا می کنید . اما اگر بخواهید بیش از حد

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه