روانشناسان، متفکران عصر جدید و حتی رهبران مذهبی در دنیا سالهاست که درباره "قانون جذب" صحبت می کنند و نظر می دهند. این قانون برخلاف ظاهرش که به نظر کمی پیچیده می آید، بسیار ساده است.

روانشناسان، متفکران عصر جدید و حتی رهبران مذهبی در دنیا سالهاست که درباره "قانون جذب" صحبت می کنند و نظر می دهند. این قانون برخلاف ظاهرش که به نظر کمی پیچیده می آید، بسیار ساده است.
براساس قانون جذب، ما جذب می کنیم هر آنچه را که به آن فکر می کنیم، حالا چه خوب و چه بد.
در این مطلب گریزی به 12 راهکار قانون جذب زده ایم که مطالعه، توجه و دقت در آنها می تواند سرو شکل بهتری به زندگی همه ما بدهد.
با پیروی و باور این 12 قانون بسیار ساده خواهید دید که افسار زندگی میتواند دست خودتان باشد، البته به شرط اینکه بخواهید:
1. تجربیات خوب و بد شما، حاصل تفکراتتان هستند
2. فکر کردن راجع به هر چیزی در واقع دعوت آن پدیده به سمت خودتان است، حتی اگر آن را نخواهید!
3. هر چه بیشتر روی مسئله ای تمرکز کنید، قدرت آن بیشتر می شود
4. بهتر است به جای فکر کردن زیاد در راه تصمیم گیری به حستان اعتماد کنید
5. می توانید تاریخ وقوع رویدادهای خوب را با فکر کردن بیشتر به آنها، جلو بیندازید
6. برای تغییر کافیست به پدیده ها آنطور که دوست دارید نگاه کنید، نه آنچنان که هستند
7. قدرت مغناطیسی خود رابا 15 دقیقه تفکر دقیق و عمیق در روز افزایش دهید
8. موفقیت منبع مشخصی ندارد، هر کسی می تواند به آن برسد
9. به ناامیدی اجازه جولان دادن ندهید
10. دور برنامه های تلویزیونی با تجربیات منفی از جمله بیماری و جنایت را خط بکشید
11. ارتباط شما با دیگران بد است، چون خود شما می خواهید که بد باشد
12. نگران رویاهایتان نباشید، در عوض از آنها به عنوان چراغ راهنما استفاده کنید
   
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه