این متن توسط مؤسسه ی آنتونی رابینز برای موفقیت شما فرستاده شده است و تا بحال ۱۰ بار در سرتاسر جهان فرستاده شده است .

این متن توسط مؤسسه ی آنتونی رابینز برای موفقیت شما فرستاده شده است و تا بحال ۱۰ بار در سرتاسر جهان فرستاده شده است .
این پیام را نگه ندارید .
۱ - به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید .
۲ -  با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می شوید، مهارت های مکالمه ای مثل دیگر مهارت ها خیلی مهم می شوند .
۳ - همه ی آنچه را که می شنوید باور نکنید، همه ی آنچه را که دارید خرج نکنید و یا همان قدر که می خواهید نخوابید .
۴ - وقتی می گویید: دوستت دارم. منظورتان همین باشد .
۵ - وقتی می گویید : متاسفم. به چشمان شخص مقابل نگاه کنید .
۶ - قبل از اینکه ازدواج کنید حداقل شش ماه نامزد باشید .
۷- به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید .
۸ - هیچ وقت به رؤیاهای کسی نخندید. مردمی که رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند.
۹ - عمیقاً و با احساس عشق بورزید. ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می کنید .
۱۰ - در اختلافات منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید .
۱۱ - مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنید .
۱۲ - آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید .
۱۳ - وقتی کسی از شما سوالی می پرسد که نمی خواهید پاسخ دهید، لبخندی بزنید و بگویید : چرا می خواهی این را بدانی؟
۱۴ - به خاطر داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیت های بزرگ مستلزم ریسک های بزرگ هستند .
۱۵ -  وقتی کسی عطسه می کند به او بگویید : عافیت باشد .
۱۶ - وقتی چیزی را از دست می دهید، درس گرفتن از آن را از دست ندهید .
۱۷ - این سه نکته را به یاد داشته باشید: احترام به خود، احترام به دیگران و مسئولیت همه ک��رهایتان را پذیرفتن.
۱۸- اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه بزند.
۱۹ - وقتی متوجه می شوید که که اشتباهی مرتکب شده اید، فوراً برای اصلاح آن اقدام کنید .
۲۰ - وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنید، کسی که تلفن کرده آن را در صدای شما می شنود .
۲۱ - زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید .
یک دوست واقعی کسی است که دست شما را بگیرد و قلب شما را لمس کند .این پیام را پیش خود نگه ندارید
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه