یکی از چیزهایی که این روزها شاهدش هستیم این تصور است که اخبار بد واقعی تر از اخبار خوب است . ما طوری تربیت شده ایم که انگار اگر به چشم معنوی به دنیا نگاه کنیم معلو می شود که همیشه بیشتر مردم در رنج و عذاب بوده اند و میزان شادی و سرور در دنیا اندک بوده است . آنهایی که خوبی ها را می بینند " خوش خیال " و آن ها که بدی ها را می بینند " واقع بین " تلقی می شوند

مثبت اندیشی همان واقع بینی است

خیلی ها مدام به علت خوش بینی معنویشان درباره بشر مورد انتقاد قرار گرفته اند . پیام های روحیه بخش آنان مورد نیاز بوده ، اما اغلب اوقات احساساتی و خام تلقی شده است و مورد حمله قرار گرفته است . تا به حال بسیاری از فیلم هایی با مضمون دردناک ، جایزه اسکار گرفته اند ، اما کمدی رمانتیک عالی نه ! 


فکر می کنم بیشتر ما وقتی با چیز خوشحال کننده ای روبه رو می شویم همان کاری را می کنیم که تهیه کنندگان اخبار می کنند ، یعنی می گوییم " ایم که خبر نیست ، بهتر است ساختمان های در حال سوختن و آدم هایی را که فریاد می زنند و درد می کشند ، نشان بدهیم " من نمی گویم ساختمان های آتش گرفته و فریاد درد و رنج مردم واقعی نیست . من می گویم شادی و زیبایی هم واقعی است . ما معمولا دوست داریم روی وقایع دردناک تمرکز کنیم و داستان های انسانی و لطیف را کنار می گذاریم . اخبار شاد به اندازه کافی تکان دهنده نیستند تا توجه شبکه های خبری را جلب کنند . اخبار جنگ و خونریزی ، سقوط هواپیما و برخورد قطارهای مملو از مسافر یا فروریختن ساختمان ها عناوین خبری شبکه های تلویزیون سراسر دنیا را تشکیل می دهد و اخبار جشن ها و شادی های مردم تقریبا به کلی از صدر اخبار غایب است . 


ما در زندگی شخصیمان هم خیلی ها را می شناسیم که مدام در حال ناله کردن از بد عهدی ایام و بلایا و مصایب عالم هستند ، اما از نزدیکتر که نگاه می کنیم می بینیم آنها در خانه های خوب ، محیط های زیبا و فضاهای دل انگیز زندگی می کنند . چنین اشخاصی حتی اگر شادی و سروری هم حس کنند از آن حرف نمی زنند . آنها فکر می کنند معنوی بودن یعنی جدی و غمگین بودن . یا این که آنها قدر خوبی های زندگیشان را نمی دانند ، یا اینکه تمرکز روی خوشی ها را " غیر واقع بینانه " و توجه به نا خوشی ها را " واقع بینانه " می دانند . 


اما توجه کردن به زیبایی های زندگی به معنی نادیده گرفتن زشتی ها و بدی ها نیست . فقط به این معنی است که زیبایی ها و خوبی ها هم وجود دارند . به عبارت دیگر همه چیز به این بر می گردد که ما روی چه چیزی تمرکز می کنیم و چرا . اگر همه منفی ها را حذف کنیم در حالت انکار زندگی می کنیم و اگر همه خوبی ها را حذف کنیم باز هم به حال انکار زندگی می کنیم. اگر فقط وجه جدی و وظیفه شناس خودمان را نشان دهیم همان قدر نادرست است که فقط شوخی ها و خند هایمان را . واقعیت یعنی نور و تاریکی با هم ، سپیدی و سیاهی ، خوشی و نا خوشی ، سلامتی و بیماری ، همه و همه رقص ابدی زندگی زمینی را تشکیل می دهند . و از آنجا که طبق قانون جذب ، به هرچه توجه کنیم در زندگیمان بیشتر می شود ، پس بهتر است به بخش نورانی چیزها بیشتر توجه کنیم تا نور بیشتری را به زندگیمان فرا بخوانیم . بهتر است به فراوانی توجه بیشتری کنیم تا فقر ، و به سلامتی توجه بیشتری کنیم تا بیماری . 


بنابر قانون جذب ، هر یک از ما با افکارمان واقعیت دنیایمان را می سازیم . چنانچه افکارمان را روی شادی و فراوانی متمرکز کنیم ، واقعیتی که در زندگیمان خلق می کنیم شادی و فراوانی بیشتر است . اما ما معمولا طوری تربیت شده ایم که یاد گرفته ایم خلاف این عمل کنیم . ما مدام اخبار بد را تماشا می کنیم ، صفحه حوادث را با ولع می خوانیم ، مدام به ناله ها و شکوه های دیگران گوش می دهیم و بعد حالمان بد می شود و فکر می کنیم " واقعیت " یعنی همین !! اگر از همین امروز کانون تمرکز افکارمان را تغییر دهیم و به اخبار خوب و نکات مثبت زندگی خودمان و دیگران توجه کنیم ، حالمان بهتر می شود و واقعیت دیگری خلق خواهیم کرد و این کار تمرین می خواهد . 
 

تمرین
زندگی معنوی یعنی دست زدن به انتخاب های درست و نیرو بخش . این هفته تمرین کن و به انتخاب هایی دست بزن که حالت را بهتر و جسمت و جانت رو قوی تر کنند . خودکاوی را با عمل بیرونی ترکیب کن . اول بنویس ، بعد عمل کن . 


1- پنج چیز در زندگی کنونی ات نام ببر که برایت خوشایند و لذت بخش هستند ، یکی از آنها را انجام بده .
2- پنج چیز نام ببر که در زندگی کنونی ات سخت و ناراحت کننده هستند ، از یکی از آنها اجتناب کن .
3- پنج نفر را نام ببر که در زندگی کنونی ات از وجودشان لذت می بری ، با یکی از آنها تماس بگیر .
4- پنج نفر نام ببر که در زندگی کنونی ات باعث ناراحتی ات می شوند ، از یکی از آنها اجتناب کن .
5- پنج فعالیت را نام ببر که باعث خوشحالی و تذتت می شوند ، یکی را انتخاب کن و انجام بده .
6- هر روز تمرین کن که بیشتر به " واقعیت " خوبی و زیبایی توجه کنی تا " واقعیت " بدی و زشتی . این برای جسم و جانت هر دو خوب است .  

 

 سیمین موحد

مجله موفقیت شماره ۱۸۱

موفقیت در دیدن واقعیت خوبی ها و زیبایی های زندگی است ....

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه