عجله انسان را بيمار مي‌کند

عجله انسان را بيمار مي‌کند

عجله انسان را بیمار می کند

در جوامع امروزي همه در حال عجله کردن و دويدن هستند. گرچه عجله کردن مي‌تواند تا حد کمي در صرفه‌جويي درزمان کمک‌کننده باشد اما عوارضي همچون افسردگي و خستگي را به دنبال دارد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، محققان آلماني پس از زير نظر گرفتن افراد در محيط کار و خانه متوجه شدند اکثر افرادي که هر روز در حال عجله کردن هستند از زندگي خود راضي نبوده و در اکثر موارد احساس خستگي مي‌کنند.

در مقابل افرادي که براي زندگي خود برنامه‌ريزي دارند و ريتمي نرمال را در زندگي دنبال مي‌کنند از سلامت جسمي و روحي بيشتري برخوردارند!

منبع :سلامت

روانشناسی, عجله, زندگی, عجله کردن, دويدن, برنامه‌ريزي, سلامت جسمي, سلامت جسمي و روحي روانشناسی, عجله, زندگی, عجله کردن, دويدن, برنامه‌ريزي, سلامت جسمي, سلامت جسمي و روحي
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه