راهكارهاى رفع استرس سر جلسه امتحان

راهکارهاى رفع استرس سر جلسه امتحان

اضطراب امتحان

بیشتر مواقع دیده شده است که تعدادى ازدانش آموزان یا دانشجویان به رغم آمادگى قابل توجه براى امتحان به دلیل استرس فراوان در جلسه امتحان قادر به پاسخ دادن نمیباشد.

استرس و فشار روانی در زمان امتحان مسئله ای است که مربوط به سن خاصی نیست. در هر دوره‌ای از زندگی گذراندن امتحان می تواند موجب بروز استرس شود. افزایش مراجعه دانشجویان به درمانگاه در دوران امتحانات پایان ترم مبین شیوع این مسئله در بین دانشجویان است.


● استرس یا فشار روانی چیست

استرس به خودی خود نه مثبت است نه منفی و در حقیقت پاسخ طبیعی بدن در بحث ها، جدل ها، تهدیدها و تحریک ها است. پاسخ بدن به فشار روانی و استرس زمانی موجب ناراحتی می شود که:

راهكارهاى رفع استرس سر جلسه امتحان - تصویر 2 مدت استرس طولانی باشد.

راهكارهاى رفع استرس سر جلسه امتحان - تصویر 3 به دفعات زیاد تکرار شود.

راهكارهاى رفع استرس سر جلسه امتحان - تصویر 4همراه با فشار و تحریک باشد.ترشح هورمونی به نام آدرنالین در بدن در زمان وقوع حوادث به منظور تسریع در انجام، و بهتر انجام شدن کارها صورت می گیرد.

اضطراب امتحان


● تغییرات فیزیکی بدن در نتیجه ترشح این هورمون در بدن شامل:


۱) عرق کردن کف دست

۲) افزایش ضربان قلب

۳) احساس دلشوره داشتن

۴) برافروخته شدن صورت

۵) بی اشتهایی

۶) سردرد

۷) بی خوابی

۸) از دست دادن تمرکز

۹) حملات ترس

۱۰) اشکال در تنفس

۱۱) سرگیجه

الزاماً تمام علائم فوق با هم در شخصی که استرس دارد دیده نمی شود اما به طور خلاصه در صورتی که علائم سرگیجه و تپش قلب ظاهر شد نیاز به مراجعه به مراکز درمانی جهت کنترل آن است. غالب اوقات علائم استرس یا به صورت فیزیکی و یا به صورت روحی ظاهر می شود.بنابراین اشتباه است که سعی در درمان استرس نماییم و یا آن را به طور کامل از بین ببریم.چراکه: وجود آن لازم و ضروری است تا بتوانید با حداکثر انرژی تلاش نمایید.


اما برای اینکه بتوانید از آن بهتر نتیجه بگیرید باید:


۱) یاد بگیرید اتفاقاتی که در بدن شما می افتد از قبیل افزایش ضربان قلب و عرق کردن کف دست و دلشوره داشتن امری طبیعی است و آن را مثبت تلقی نمایید.

۲) بدانید در چه سطحی از این امر باعث تحریک بیشتر می شود و در چه سطحی شما را منفعل می کند.

۳) اگر متوجه شدید میزان استرس در شما زیاد است و شما را منفعل می کند، آن را در حد قابل قبول پائین بیاورید

جلسه امتحان,<a href="http://success24.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-1029" ><strong>استرس سر جلسه امتحان</strong></a> ,رفع <a href="http://success24.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-1029" ><strong>استرس سر جلسه امتحان</strong></a>, راهکارهاى رفع <a href="http://success24.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-1029" ><strong>استرس سر جلسه امتحان</strong></a>,روانشناسی, اضطراب امتحان, اضطراب امتحان کنکور, استرس و فشار روانی در زمان امتحان ,افزایش ضربان قلب و عرق کردن کف دست و دلشوره امری طبیع یو مثبت جلسه امتحان,<a href="http://success24.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-1029" ><strong>استرس سر جلسه امتحان</strong></a> ,رفع <a href="http://success24.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-1029" ><strong>استرس سر جلسه امتحان</strong></a>, راهکارهاى رفع <a href="http://success24.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-1029" ><strong>استرس سر جلسه امتحان</strong></a>,روانشناسی, اضطراب امتحان, اضطراب امتحان کنکور, استرس و فشار روانی در زمان امتحان ,افزایش ضربان قلب و عرق کردن کف دست و دلشوره امری طبیع یو مثبت
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهد�� سایت نشونه