نام سنگ: زاسپ معروفيت: سنگ خون رنگ سنگ: قهوه‌اي، قرمز، نارنجي، زرد، سبز مكان سنگ: مصر

زاسپ
نام سنگ: زاسپ
معروفيت: سنگ خون
رنگ سنگ: قهوه‌اي، قرمز، نارنجي، زرد، سبز
مكان سنگ: مصر
نوع تركيب سنگ: از نوع سنگهاي خيلي معمولي است 
مقاومت سنگ: خيلي سسخت نيست، از نظر تراكم در حد متوسط است.
فروش سنگ: در بازار به صورت صيقلي شده پيدا مي‌شود اما كمياب است.
بازتاب سنگ: انرژي آن سيستم ايمني بدن را تقويت مي‌كند.
محل چاكراي سنگ: در چاكراي قلب و چاكراي خورشيدي
استفاده خاص از سنگ: اين سنگ براي مقابله با آلودگي هوا استفاده مي‌شود.
ويژگي‌هاي سنگ: انواع اين سنگ‌ها به خصوص رنگ قرمز آن كه به ژاسپ قرمز معروف است در راه اهداف به فرد دارنده سنگ، جسارت مي‌دهد.
خواص درماني سنگ: براب تحريك جريان خون موثر است و انرژي مثبت آن در زمان نفاهت و مشكلات جنسي كارساز است.
طريقه استفاده از سنگ: در محل زندگي خود قرار دهيد به طوري كه آنرا رويت كنيد.
طريقه نگهداري سنگ: اين سنگ مي‌بايستي هر ماه يك تا دو بار در آب روان شسته شود و سپس در مقابل نور خورشيد قرار گيرد تا خودش خشك شود و انرژي مجدد را بدست آورد.
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه