نام سنگ: آزوريت معروفيت: سنگ بهشت رنگ سنگ: آلي پر رنگ و تيره مكان سنگ: استراليا، ايالات متحده امريكا، فرانسه

آزوريت
نام سنگ: آزوريت
معروفيت: سنگ بهشت
رنگ سنگ: آلي پر رنگ و تيره 
مكان سنگ: استراليا، ايالات متحده امريكا، فرانسه
نوع تركيب سنگ: مس همراه با مالاكيت
مقاومت سنگ: بسيار شكننده
فروش سنگ: در بازار به صورت نتراشيده پيدا مي‌شود.
بازتاب سنگ: انرژي حاصل از آن، قدرت كارهاي فكري را زياد مي‌كند.
محل چاكراي سنگ: براي تمام چاكرا قابل استفاده است. اما در مورد چاكراي گلو و پيشاني بيشتر موثر است.
استفاده خاص از سنگ: اين سنگ براي دانش آموزان و دانشجويان و كلاً براي افرادي كه كارهاي فكري دارند سودمند است.
ويژگي‌هاي سنگ: اثر مستقيم روي سيستم عصبي و نيز محرك براي تمركز حواس مي‌باشد.
خواص درماني سنگ: تقويت سيستم مراكز عصبي و محرك در سيستم عصبي مي‌باشد. اين سنگ قادر است كه به انسدادها و موانعي كه جسم را آزار مي‌دهد كمك شاياني كند و نيز در آگاهي زندگي روزمره مفيد است.
طريقه استفاده از سنگ: اين سنگ مي‌بايستي ر روي ميز تحرير در نزذيكي محل كار شما و يا در منزل باشد.
طريقه نگهداري سنگ: اين سنگ را مي‌بايست يك بار در ماه در نمك خشك دريا بپوشانند و خيلي خيلي كم در برابر نور خورشيد قرار دهند و هيچ موقع سنگ را نشويند.
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه