صبح می توانی بگویی : صبح به خیر خدا جون ، یا بگویی : خدا بخیر کنه ، صبح شد .

 * حقیقت زندگی این است که انسان هایی را که با آنها در تماس هستیم شاد کنیم  . " دیپاک چوپرا " 

* صبح می توانی بگویی : صبح به خیر خدا جون ، یا بگویی : خدا بخیر کنه ، صبح شد . " وین دایر " 

* نه چندان نرمی کن که بر تو دلگیر شوند و نه چندان درشتی که از تو سیر شوند . " سعدی "  

* نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد و دیگران گرفتار بیرونی آن می شوند .  

* تصمیم گرفتن ، فقط آغاز کار است . 

* بهترین گفتار آن است که با کردار راست آید . " حضرت علی ( علیه السلام ) " 

* هر لحظه از زندگی ، ما باید هدف عالی تری داشته باشیم .  " ماکسیم گورکی "

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه