به دنبال کسی باشید که ...

به دنبال کسی باشید که ...

موفقیت ( قسمت پنجم )

به دنبال کسی باشید که ... - تصویر 1

1- به دنبال کسی باشید که در مورد مهم ترین موضوعات زندگی با شما افکار و ادراکات یکسانی داشته باشد.

2- شما می توانید رویکردها، توانایی ها و کیفیات خوشبختی و موفقیت را در خود بپرورانید، به این صورت که قوانین موفقیت را برای خود آنقدر تکرار کنید تا جزئی از شخصیت شما شوند.

3- نسبت به کسانی که برایشان اهمیت زیادی قایل هستید از صمیم قلب و بی قید و شرط متعهد باشید.

4- کیفیت روابط شما را کیفیت و کمیت ارتباطات شما با دیگران تعیین می کند.

5- ایجاد و حفظ روابط خوب نیاز به صرف وقت دارد.

6- به چیزی توجه کنید که آن را بسیاردوست خوب داشته باشید باید یک دوست خوب باشید. اگر می خواهید روی دیگران تأثیر بگذارید باید شما هم از دیگران تأثیر بگیرید.

به دنبال کسی باشید که ... - تصویر 2

8- ارزش هر چیز در چشم بیننده است. برای هیچ چیز ارزش از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. میزان ارزش هر چیز بهایی است که کسی حاضر است برایش بپردازد.

9- کسی که حاضر است در مقایسه با دیگران بالاترین بها را برای چیزی بپردازد ارزش نهایی آن راتعیین می کند.

10- تشویق باعث افزایش ، و تنبیه باعث کاهش می شود. در فعالیت های تولیدی، مالیات و مقررات در حکم تنبیه عمل می کنند و در فعالیت های غیر تولیدی، سود و مزایا به عنوان پاداش عمل می کند.

11- اگر بدانید چگونه به بهترین نحو وارد مذاکره شوید،همیشه می توانید معامله بهتری انجام دهید.

12- تعیین مهلت یکی از جنبه های ضروری معامله است . هرگاه پیشنهادی می دهید برای رد یا قبول آن مهلتی تعیین کنید.

13- شرایط پرداخت یک معامله از سایر شرایط، حتی از قیمت ، مهم تر است.

14- شما معمولاً می توانید هر قیمتی را بپذیرید اگر شرایط پرداخت مطلوب باشد.

15- قبل از معامله حتماً اطلاعات لازم را جمع آوری کنید، کارهای مقدماتی را انجام دهید و از صحت فرضیات خود اطمینان حاصل کنید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه