امروز روز خداست و همه کارهایم رنگ و بویی خدایی دارد‎. امروز روز خداست و همه کارهایم رنگ و بویی خدایی دارد. هر روز برکت و نعمت خدا را در زندگی‌ام مشاهده می‌کنم. به ویژه امروز منتظر تجلی برکات فراوان الهی هستم. با شور و شوقی فراوان و ایمانی نیرومند بیرون می‌روم تا آن‌چه را که باید به دست من صورت گیرد، به انجام رسانم. امروز از آسمان طلا می‌بارد. در طول روز:. تنها خدا منشا توانگری و برکت بیکران من است. روزی‌ام از خداست. من والاترین و بالاترین ویژگی‌های همه مردم را دوست دارم و هم اکنون والاتری ...

بخوان، باور كن، آرام باشآرامش درون

امروز روز خداست و همه كارهايم رنگ و بويي خدايي دارد‎

 

امروز روز خداست و همه كارهايم رنگ و بويي خدايي دارد. هر روز بركت و نعمت خدا را در زندگي‌ام مشاهده مي‌كنم. به ويژه امروز منتظر تجلي بركات فراوان الهي هستم...

 

با شور و شوقي فراوان و ايماني نيرومند بيرون مي‌روم تا آن‌چه را كه بايد به دست من صورت گيرد، به انجام رسانم.

 

امروز از آسمان طلا مي‌بارد.

 

در طول روز: 

تنها خدا منشا توانگري و بركت بيكران من است. روزي‌ام از خداست.

 

من والاترين و بالاترين ويژگي‌هاي همه مردم را دوست دارم و هم اكنون والاترين و بالاترين افراد و شرايط را به سوي خود مي‌كشانم.

 

كارم آسان است و بارم سبك و توفيق‌هايم بي‌شمار. همه نعمت‌هاي الهي به من عطا شده تا براي انجام امور بزرگ مجهز باشم و اين امور را به آساني به ثمر برسانم.

 

هم اكنون همه چيز و همه كس مرا توانگر مي‌سازد.

 

هميشه به ياد دارم خدايي ثروتمند دارم كه هميشه مرا به ياد دارد.

 

خدا عاشق و مشتاق من است.

 

من خليفه خدا هستم و كمتر از بهترين را نمي‌خواهم.

 

احساس آرامش

من خليفه خدا هستم و كمتر از بهترين را نمي‌خواهم‎

 

امور مالي: 

همه درها گشوده‌اند و همه راه‌ها باز و آزادند تا همه ثروت‌هاي الهي به سوي من سرازير شوند.

 

سپاسگزارم كه با اعمال قدرت مستقيم خدا، درآمدم افزايش مي‌يابد.

 

سپاسگزارم كه در تمام امور مالي‌ام، نظم الهي برقرار ��ست.

 

مواقع بروز ياس و نااميدي و احساس شكست:

 

خدا مرا آفريده تا توانگر باشم و خودش حمايت و هدايتم مي‌كند.

 

از هيچ چيز نمي‌ترسم زيرا خليفه خدا هستم و تمام نعمت‌هاي الهي از آن من است.

 

تسليم شكست نمي‌شوم، با تمام نيرو و در كمال ثبات و پايداري به پيش مي‌روم، آن‌قدر ايستادگي مي‌كنم تا آرزوهاي قلبي و الهي‌ام را به دست آورم.

 

هيچ چيز منفي در زندگي من راه ندارد. زيرا مسووليت همه امور با خداست.

 

پايان روز: 

اين روز را رها مي‌كنم تا برود، خداي مهربان فقط خوبي‌هاي اين روز را برايم نگاه مي‌دارد و مابقي آن ناپديد مي‌شود.

 

همين كه سر بر بالين مي‌گذارم به خوابي عميق فرو مي‌روم. براي روز موفقيت‌آميزم خدا را شكر مي‌كنم. به آساني مي‌آسايم و مي‌دانم كه خدايم ذهن و تنم را شاداب‌تر و تازه‌تر مي‌كند و براي فردايي بهتر و زيباتر آماده مي‌شوم.

 

من به خواب مي‌روم اما خداي من بيدار مي‌ماند تا مسايلم را با نظم الهي حل كند و مرا به موفقيت و شادماني و توانگري برساند.

 

فكر كنيد: 

اگر تو نتواني به خدا كه عالم و قادر مطلق است و اداره تمامي اين كاينات غني به عهده اوست، اعتماد كني! پس به چه كسي مي‌تواني اعتماد داشته باشي!؟

 

منبع: مجله موفقیت 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه